Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.16.10

Verš

ye me tanūr dvija-varān duhatīr madīyā
bhūtāny alabdha-śaraṇāni ca bheda-buddhyā
drakṣyanty agha-kṣata-dṛśo hy ahi-manyavas tān
gṛdhrā ruṣā mama kuṣanty adhidaṇḍa-netuḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; me — Moje; tanūḥ — tělo; dvija-varān — nejlepší z brāhmaṇů; duhatīḥ — krávy; madīyāḥ — ve vztahu ke Mně; bhūtāni — živé bytosti; alabdha-śaraṇāni — bezbranné; ca — a; bheda-buddhyā — pokládají za odlišné; drakṣyanti — vidí; agha — hříchem; kṣata — oslabená; dṛśaḥ — jejichž schopnost úsudku; hi — protože; ahi — jako had; manyavaḥ — podrážděný; tān — ty; gṛdhrāḥ — poslové podobní supům; ruṣā — zlostně; mama — Moji; kuṣanti — roztrhají; adhidaṇḍa-netuḥ — dozorce nad výkonem trestu, Yamarāje.

Překlad

Brāhmaṇové, krávy a bezbranní tvorové jsou Mé vlastní tělo. Ti, jejichž schopnost úsudku byla oslabena jejich vlastními hříchy, je však vidí ode Mě odděleně. Jsou jako podráždění hadi. Supům podobní poslové Yamarāje, dozorce hříšníků, je zlostně roztrhají svými zobáky.

Význam

Bezbranní tvorové jsou podle Brahma-saṁhity krávy, brāhmaṇové, ženy, děti a starci. Z těchto pěti jsou ve verši výslovně uvedeni brāhmaṇové a krávy, protože Pán vždy velice pečuje o blaho brāhmaṇů a krav, a oddaní se k Němu tímto způsobem také modlí. Pán tedy dává jednoznačné pokyny, abychom nikdy nezáviděli těmto pěti tvorům, zvláště pak ne kravám a brāhmaṇům. V některých verzích Bhāgavatamu se místo slova duhatīḥ objevuje slovo duhitṝḥ. Význam je však v obou případech stejný. Duhatīḥ znamená “kráva” a duhitṝḥ lze použít také ve významu “kráva”, protože kráva je pokládána za dceru boha Slunce. Stejně jako se o děti starají jejich rodiče, o ženy se má starat jejich otec, manžel nebo dospělý syn. O bezmocné osoby má být vždy dobře postaráno, jinak budou jejich ochránci vystaveni trestu Yamarāje, kterého Pán určil jako dozorce nad činnostmi hříšných živých bytostí. Yamarājovi sluhové či poslové jsou zde přirovnáni k supům a ti, kdo neplní své povinnosti co se týče ochrany svých svěřenců, jsou přirovnáni k hadům. Supi se chovají k hadům velice nemilosrdně a podobně poslové budou velice nemilosrdně zacházet s nedbalými ochránci.