Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.18

Verš

tapa ātiṣṭha bhadraṁ te
sarva-bhūta-sukhāvaham
tapasaiva yathā pūrvaṁ
sraṣṭā viśvam idaṁ bhavān

Synonyma

tapaḥ — pokání; ātiṣṭha — buď umístěn; bhadram — příznivé; te — tobě; sarva — všechny; bhūta — živé bytosti; sukha-āvaham — přinášející štěstí; tapasā — pokáním; eva — jedině; yathā — jako; pūrvam — předtím; sraṣṭā — stvoříš; viśvam — vesmír; idam — tento; bhavān — ty.

Překlad

Můj drahý synu, bude lépe, když se budeš věnovat pokání, které je příznivé pro všechny živé bytosti a kterým získáš veškerá požehnání. Jedině díky pokání budeš schopen stvořit vesmír takový, jaký byl předtím.

Význam

O stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu se starají tři božstva — Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara neboli Śiva. Rudra dostal pokyn, aby neničil v průběhu tvoření a udržování, ale aby se věnoval pokání a počkal na dobu ničení, kdy dojde na jeho služby.