Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.30

Verš

gṛhṇīta yad yad upabandham amuṣya mātā
śulbaṁ sutasya na tu tat tad amuṣya māti
yaj jṛmbhato ’sya vadane bhuvanāni gopī
saṁvīkṣya śaṅkita-manāḥ pratibodhitāsīt

Synonyma

gṛhṇīta — braním; yat yat — jakýchkoliv; upabandham — provazů na svázání; amuṣya — Jeho; mātā — matka; śulbam — provazy; sutasya — jejího syna; na — ne; tu — avšak; tat tat — za chvíli; amuṣya — Jeho; māti — stačily; yat — to, co; jṛmbhataḥ — otevírající ústa; asya — Jeho; vadane — v ústech; bhuvanāni — světy; gopī — pasačka krav; saṁvīkṣya — když viděla; śaṅkita-manāḥ — pochyby v mysli; pratibodhitā — přesvědčena jiným způsobem; āsīt — stalo se.

Překlad

Když se pasačka krav (Kṛṣṇova nevlastní matka Yaśodā) pokoušela svázat ruce svého syna provazem, její provaz nebyl nikdy dostatečně dlouhý, a když od toho nakonec upustila, Pán Kṛṣṇa za chvíli otevřel ústa a ona v nich uviděla všechny vesmíry. Tento pohled v její mysli vyvolal pochyby, ale nakonec ji to pouze jiným způsobem přesvědčilo, že její syn má mystické schopnosti.

Význam

Pán Kṛṣṇa jednoho dne jako nezbedné dítě zlobil Svoji matku Yaśodu a ona Ho začala svazovat provazy, aby Ho potrestala. Mohla však brát provaz sebedelší, a nikdy jí nestačil. Byla již zmožená únavou, když Pán najednou otevřel ústa a Jeho milující matka viděla v Jeho ústech všechny vesmíry najednou. Ohromilo ji to, ale ze své hluboké lásky ke Kṛṣṇovi si myslela, že na jejího syna milostivě dohlíží Všemocný Bůh Nārāyaṇa a chrání Ho před všemi pohromami, které k Němu přicházejí. Z hluboké lásky k Němu si nikdy ani nepomyslela, že její syn Kṛṣṇa je Samotný Nārāyaṇa, Osobnost Božství. To je dílem yogamāyi, vnitřní energie Nejvyššího Pána, která svým vlivem zajišťuje dokonalý průběh všech zábav Pána s Jeho oddanými. Kdo jiný než Bůh dokáže sehrát takové divy?