Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.28

Verš

yad vai vraje vraja-paśūn viṣatoya-pītān
pālāṁs tv ajīvayad anugraha-dṛṣṭi-vṛṣṭyā
tac-chuddhaye ’ti-viṣa-vīrya-vilola-jihvam
uccāṭayiṣyad uragaṁ viharan hradinyām

Synonyma

yat — ten, který; vai — jistě; vraje — ve Vṛndāvanu; vraja-paśūn — místní zvířata; viṣa-toya — otrávená voda; pītān — kteří pili; pālān — pastevci krav; tu — také; ajīvayat — přivedl k životu; anugraha-dṛṣṭi — milostivý pohled; vṛṣṭyā — sprchami; tat — to; śuddhaye — pro očištění; ati — neobyčejně; viṣa-vīrya — vysoce účinný jed; vilola — číhající; jihvam — ten, který má takový jazyk; uccāṭayiṣyat — přísně potrestal; uragam — hada; viharan — beroucí to jako zábavu; hradinyām — v řece.

Překlad

Když se pasáčci krav a jejich zvířata napili jedovaté vody z řeky Yamuny a Pán je (ve Svém dětství) oživil Svým milostivým pohledem, skočil do této řeky jako kdyby si hrál, aby ji očistil, a potrestal jedovatého hada Kāliyu, který tam vyčkával a chrlil z jazyka smrtonosný jed. Kdo jiný než Nejvyšší Pán může vykonat takový herkulovský čin?