Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.5-6

Verš

tāṁ keśa-bandha-vyatiṣakta-mallikāṁ
bṛhan-nitamba-stana-kṛcchra-madhyamām
suvāsasaṁ kalpita-karṇa-bhūṣaṇa-
tviṣollasat-kuntala-maṇḍitānanām
valgu-smitāpāṅga-visarga-vīkṣitair
mano harantīṁ vanitāṁ vrajaukasām
amaṁsatāmbhoja-kareṇa rūpiṇīṁ
gopyaḥ śriyaṁ draṣṭum ivāgatāṁ patim

Synonyma

tām — její; keśa-bandha-vyatiṣakta-mallikām — jejíž účes byl ozdoben věncem z květů mallikā; bṛhat — velkými; nitamba-stana — jejími boky a pevnými prsy; kṛcchra-madhyamām — jejíž útlý pás byl přetížen; su-vāsasam — pěkně namalovaná či velmi přitažlivě oblečená; kalpita-karṇa-bhūṣaṇa — náušnic v uších; tviṣā — díky záři; ullasat — velmi přitažlivý; kuntala-maṇḍita-ānanām — jejíž nádherný obličej lemovaly černé vlasy; valgu-smita-apāṅga-visarga-vīkṣitaiḥ — tím, jak na každého s úsměvem vrhala přitažlivé pohledy; manaḥ harantīm — upoutala pozornost všech; vanitām — mimořádně přitažlivá žena; vraja-okasām — obyvatel Gokuly; amaṁsata — myslely si; ambhoja — držící lotosový květ; kareṇa — v ruce; rūpiṇīm — překrásná; gopyaḥ — gopī, obyvatelky Gokuly; śriyam — bohyně štěstí; draṣṭum — podívat se; iva — jako kdyby; āgatām — přišla; patim — na svého manžela.

Překlad

Měla zaoblené boky a velká, pevná prsa, jimiž jako by byl přetížen její útlý pas, a byla velice pěkně oblečena. Vlasy ozdobené věncem z květů mallikā lemovaly její nádherný obličej a v uších měla zářivé náušnice. Na každého pohlížela s přitažlivým úsměvem, a tak její krása zaujala všechny obyvatele Vraji, především muže. Když ji spatřily gopī, myslely si, že se na svého manžela Kṛṣṇu přišla podívat překrásná bohyně štěstí s lotosovým květem v ruce.