Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.42

Verš

te tatra varṇitaṁ gopaiḥ
pūtanāgamanādikam
śrutvā tan-nidhanaṁ svasti
śiśoś cāsan suvismitāḥ

Synonyma

te — všichni ti, kdo přišli; tatra — tam (k sídlu Nandy Mahārāje); varṇitam — vylíčeno; gopaiḥ — pastevci; pūtanā-āgamana-ādikam — vše o tom, jak tam přišla čarodějnice Pūtanā a co napáchala; śrutvā — poté, co vyslechli; tat-nidhanam — a o tom, jak Pūtanā zemřela; svasti — vše dobré; śiśoḥ — dítěti; ca — a; āsan — přáli; su-vismitāḥ — velice užaslí nad tím, co se stalo.

Překlad

Když obyvatelé Vraji, kteří přišli ze vzdálených míst, slyšeli celý příběh o tom, jak Pūtanā přišla a jak ji Kṛṣṇa zabil, žasli a žehnali dítěti za Jeho podivuhodný čin. Nanda Mahārāja byl velice zavázán Vasudevovi, který tuto událost předvídal, a jen mu děkoval a myslel na to, jak je Vasudeva úžasný.