Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.43

Verš

nandaḥ sva-putram ādāya
pretyāgatam udāra-dhīḥ
mūrdhny upāghrāya paramāṁ
mudaṁ lebhe kurūdvaha

Synonyma

nandaḥ — Mahārāja Nanda; sva-putram ādāya — vzal svého syna Kṛṣṇu na klín; pretya-āgatam — jako kdyby se Kṛṣṇa vrátil z náručí smrti (nikdo si nedovedl ani představit, že by dítě mohlo z takového nebezpečí vyváznout živé); udāra-dhīḥ — jelikož byl vždy velkomyslný a prostý; mūrdhni — ke Kṛṣṇově hlavě; upāghrāya — přičichávající, jak bylo zvykem; paramām — nejvyššího; mudam — klidu; lebhe — dosáhl; kuru-udvaha — ó Mahārāji Parīkṣite.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Kuruovců, Nanda Mahārāja byl nesmírně velkomyslný a prostý. Ihned si svého syna Kṛṣṇu posadil na klín, jako kdyby se mu vrátil z náručí smrti, a když, jak bylo zvykem, přičichával k Jeho hlavě, nepochybně zažíval transcendentální blaženost.

Význam

Nanda Mahārāja nechápal, jak mohli obyvatelé jeho domu dovolit Pūtaně, aby do něho vstoupila, a nedovedl si ani představit vážnost celé situace. Nevěděl, že Kṛṣṇa chtěl Pūtanu zabít a že se Jeho zábavy odehrávaly díky působení yogamāyi. Nanda Mahārāja si jednoduše myslel, že někdo vešel do jeho domu a nadělal tam spoušť. Tak prosté bylo jeho uvažování.