Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.41

Verš

kaṭa-dhūmasya saurabhyam
avaghrāya vrajaukasaḥ
kim idaṁ kuta eveti
vadanto vrajam āyayuḥ

Synonyma

kaṭa-dhūmasya — kouře z ohně spalujícího různé části Pūtanina těla; saurabhyam — vůni; avaghrāya — když v nose ucítili; vraja-okasaḥ — obyvatelé Vrajabhūmi na odlehlých místech; kim idam — co je to za vůni; kutaḥ — odkud se line; eva — jistě; iti — takto; vadantaḥ — hovořící; vrajam — k sídlu Nandy Mahārāje, do Vrajabhūmi; āyayuḥ — dospěli.

Překlad

Mnozí obyvatelé odlehlých míst Vrajabhūmi žasli, když ucítili vůni kouře vycházejícího z hořícího těla Pūtany. Ptali se: “Odkud se ta vůně line?” Tak došli na místo, kde se pálilo tělo Pūtany.

Význam

Vůně kouře vycházejícího z planoucího ohně není vždy právě příjemná. Obyvatelé Vraji žasli, když ucítili tak neobyčejně libou vůni.