Skip to main content

Synonyma

vrajam etya
vracející se do Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.53
nanda-vrajam
pastviny Nandy Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.26
do vesnice či domu Nandy Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.51
do Nandovy vesnice pastevců — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.30
na pastviny Nandy Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.8
sa-vrajam
spolu s ostatními lidmi z Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.24
vrajam
všechny obyvatele Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.29
do Vṛndāvanu — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.66, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.13
do Vrajadhāmu, Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.9
do Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.34
do sídla obklopeného pastvinami — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.13
k sídlu Nandy Mahārāje, do Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.41
do vesnice Nandy Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.52
Vṛndāvan-dhām, zemi Nandy Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.37-39
tuto Gokulu Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.27
do Vrajabhūmi, země Mahārāje Nandy a Yaśody. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.20
do vesnice Vraji. — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.46
obyvatele Vṛndāvanu — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.21
do vesnice pastevců. — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.28
do pastevecké vesnice Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.19
zpátky do Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.34
do vesnice pastevců — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.1
pastvinu — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.28-33
vesnice Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.30
vesnici Vraju — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.18

Filter by hierarchy