Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.3.21

Verš

tvam asya lokasya vibho rirakṣiṣur
gṛhe ’vatīrṇo ’si mamākhileśvara
rājanya-saṁjñāsura-koṭi-yūthapair
nirvyūhyamānā nihaniṣyase camūḥ

Synonyma

tvam — Ty, Pane; asya — tohoto světa; lokasya — zvláště této martya-loky, planety Země; vibho — ó Nejvyšší; rirakṣiṣuḥ — jelikož si přeješ zajistit ochranu (před rušivým působením asurů); gṛhe — v tomto domě; avatīrṇaḥ asi — nyní ses zjevil; mama — mém; akhila-īśvara — ačkoliv jsi vlastníkem celého stvoření; rājanya-saṁjña-asura-koṭi-yūtha-paiḥ — s milióny démonů a jejich stoupenců vystupujících v rolích politiků a králů; nirvyūhyamānāḥ — kteří se pohybují po celém světě; nihaniṣyase — zabiješ; camūḥ — armády, příslušenství, vojáky a družiny.

Překlad

“Ó můj Pane, vlastníku celého stvoření, nyní ses zjevil v mém domě s touhou ochránit tento svět. Jsem si jist, že zničíš všechny armády, jež se pohybují po světě pod vedením politiků převlečených za kṣatriyské panovníky, kteří jsou však ve skutečnosti démony. Musíš je zabít, abys ochránil nevinnou veřejnost.”

Význam

Kṛṣṇa se na tomto světě zjevuje se dvěma záměry: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām-aby chránil nevinné, zbožné oddané Pána a potíral všechny nevzdělané, nekulturní asury, kteří bezdůvodně štěkají jako psi a rvou se o politickou moc. Je řečeno: kali-kāle nāma-rūpe kṛṣṇa-avatāra. Hnutí Hare Kṛṣṇa je také inkarnací Kṛṣṇy v podobě svatého jména (nāma-rūpe). Každý z nás, kdo se skutečně bojí asurských vládců a politiků, musí uvítat tuto Kṛṣṇovu inkarnaci: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Pak bude před trápením působeným asurskými vládci ochráněn. V současné době jsou tito vládci tak mocní, že se po dobrém či po zlém zmocňují nejvyšších míst ve vládě a pod záminkou zajištění bezpečí národa nebo nějakého stavu nouze vykořisťují nespočetně mnoho lidí. Pak jeden asura porazí druhého, ale lidé trpí dále. Celý svět je tedy v povážlivé situaci a hnutí Hare Kṛṣṇa je jedinou nadějí. Pán Nṛsiṁhadeva se zjevil, když Prahlāda neúnosně týral jeho asurský otec. Kvůli těmto asurským otcům-tím míníme vládnoucí politiky-je nesmírně těžké hnutí Hare Kṛṣṇa šířit, ale jeho prostřednictvím se nyní Kṛṣṇa zjevuje ve svém svatém jménu, a tak můžeme doufat, že budou tito démonští otcové zničeni a na celém světě bude nastoleno Boží království. Svět je nyní plný asurů v rouchu politiků, guruů, sādhuů, yogīnů a inkarnací, kteří odvádějí veřejnost od vědomí Kṛṣṇy, jež může společnosti poskytnout skutečný prospěch.