Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.26

Verš

vrajaukasāṁ sva-tokeṣu
sneha-vally ābdam anvaham
śanair niḥsīma vavṛdhe
yathā kṛṣṇe tv apūrvavat

Synonyma

vraja-okasām — všech obyvatel Vraji, Vṛndāvanu; sva-tokeṣu — ke svým synům; sneha-vallī — rostlinka citového vztahu; ā-abdam — po dobu jednoho roku; anu-aham — každý den; śanaiḥ — postupně; niḥsīma — bez omezení; vavṛdhe — rostla; yathā kṛṣṇe — přijímající Kṛṣṇu jako svého syna; tu — vskutku; apūrva-vat — jak tomu dříve nebylo.

Překlad

I když dříve měli obyvatelé Vrajabhūmi, pastevci a pastevkyně, ke Kṛṣṇovi hlubší citový vztah než ke svým dětem, nyní se po dobu jednoho roku jejich vztah k vlastním synům neustále prohluboval, neboť se jejich syny stal Kṛṣṇa. Nárůst jejich lásky ke svým synům, kteří nyní byli Kṛṣṇou, neznal mezí. Každý den nacházeli novou inspiraci, aby své děti milovali stejně jako Kṛṣṇu.