Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.2

Verš

satām ayaṁ sāra-bhṛtāṁ nisargo
yad-artha-vāṇī-śruti-cetasām api
prati-kṣaṇaṁ navya-vad acyutasya yat
striyā viṭānām iva sādhu vārtā

Synonyma

satām — oddaných; ayam — toto; sāra-bhṛtām — ti, kdo jsou paramahaṁsové, kteří přijímají esenci života; nisargaḥ — charakteristika; yat — co; artha-vāṇī — smysl života neboli to, čeho chtějí dosáhnout; śruti — to, co chtějí pochopit; cetasām api — kteří se rozhodli cílem svého života učinit blaženost plynoucí z transcendentálních námětů; prati-kṣaṇam — každý okamžik; navya-vat — jakoby stále novější; acyutasya — Pána Kṛṣṇy; yat — protože; striyāḥ — (témata týkající se) žen či sexu; viṭānām — smilníků, kteří jsou připoutaní k ženám; iva — přesně jako; sādhu vārtā — skutečný rozhovor.

Překlad

Paramahaṁsové neboli oddaní, kteří přijímají esenci života, jsou z hloubi svého srdce připoutáni ke Kṛṣṇovi a On je cílem jejich životů. Je pro ně přirozené mluvit o Kṛṣṇovi každým okamžikem, jako by tato témata byla čím dál tím novější. Jsou k nim připoutáni stejně jako materialisté k námětům týkajícím se žen a sexu.

Význam

Slovo sāra-bhṛtām znamená paramahaṁsové. Haṁsa neboli labuť si ze směsi mléka a vody vybere mléko a vodu nechá stranou. Podobně ti, kdo se plně věnují duchovnímu životu a rozvíjení vědomí Kṛṣṇy-jelikož chápou, že Kṛṣṇa je životem všech-se přirozeně nikdy nedovedou vzdát kṛṣṇa-kathā, vyprávění o Kṛṣṇovi. Tito paramahaṁsové stále vidí Kṛṣṇu v srdci (santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti). Kāma (touhy), krodha (hněv) a bhaya (strach) jsou v hmotném světě stále přítomné, ale v duchovním či transcendentálním světě je lze použít pro Kṛṣṇu. Kāmaṁ kṛṣṇa-karmārpaṇe. Touhou paramahaṁsů je stále jednat v zájmu Kṛṣṇy. Krodhaṁ bhakta-dveṣi jane. Hněv používají proti neoddaným a bhaya, strach, přeměňují ve strach z toho, aby nebyli odvedeni od vědomí Kṛṣṇy. Tímto způsobem věnuje oddaný na úrovni paramahaṁsa celý svůj život Kṛṣṇovi, stejně jako člověk připoutaný k hmotnému světu věnuje svůj život ženám a penězům. Co je den pro materialistu, je pro duchovně založené osoby noc. Co materialistovi připadá velice sladké-to znamená ženy a peníze-pokládá spiritualista za jed.

sandarśanaṁ viṣayinām atha yoṣitāṁ ca
ha hanta hanta viṣa-bhakṣaṇato ’py asādhu


(Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭaka 8.23)

To učil Caitanya Mahāprabhu. Pro paramahaṁsu je Kṛṣṇa vším, ale pro materialistu jsou vším ženy a peníze.