Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.1

Verš

śrī-śuka uvāca
sādhu pṛṣṭaṁ mahā-bhāga
tvayā bhāgavatottama
yan nūtanayasīśasya
śṛṇvann api kathāṁ muhuḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; sādhu pṛṣṭam — jsem vysoce poctěn tvým dotazem; mahā-bhāga — jsi velmi požehnaná osoba; tvayā — tebou; bhāgavata-uttama — ó nejlepší z oddaných; yat — protože; nūtanayasi — činíš stále novějšími; īśasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; śṛṇvan api — ačkoliv neustále posloucháš; kathām — zábavy; muhuḥ — znovu a znovu.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó požehnaný Parīkṣite, nejlepší z oddaných, ptáš se velmi správně. Přestože neustále nasloucháš zábavám Pána, připadají ti stále novější.

Význam

Nikdo nedokáže vydržet neustále naslouchat Pánovým zábavám, aniž by měl velmi rozvinuté vědomí Kṛṣṇy. Nityaṁ nava-navāyamānam-pokročilí oddaní mohou o Pánu naslouchat celá léta, a přesto jsou pro ně tato vyprávění vždy nová a čerstvá. Proto nedokáží s nasloucháním o zábavách Pána Kṛṣṇy nikdy přestat. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. Slovo santaḥ označuje ty, kdo vyvinuli lásku ke Kṛṣṇovi. Yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi (Brahma-saṁhitā 5.38). Parīkṣit Mahārāja je tedy osloven jako bhāgavatottama, nejlepší z oddaných, neboť ten, kdo není v oddané službě příliš pokročilý, není schopen cítit extázi z toho, že slyší víc a víc, a vyprávění mu nepřipadají stále čerstvější a novější.