Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.30

Verš

tac chrutvā bhagavān kṛṣṇas
tv avyayaḥ sārbha-vatsakam
cūrṇī-cikīrṣor ātmānaṁ
tarasā vavṛdhe gale

Synonyma

tat — toto volání hā-hā; śrutvā — když slyšel; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — zajisté; avyayaḥ — jehož nelze nikdy zabít; sa-arbha-vatsakam — společně s pasáčky a telátky; cūrṇī-cikīrṣoḥ — toho démona, který chtěl rozdrtit v břiše; ātmānam — osobně, sám sebe; tarasā — velice brzy; vavṛdhe — zvětšil; gale — v krku.

Překlad

Když nepřemožitelný Nejvyšší Pán Kṛṣṇa slyšel polobohy za mraky sténat “Běda! Běda!”, ihned se v démonově krku zvětšil, aby sebe i své společníky před démonem, který je chtěl rozdrtit, zachránil.

Význam

Tak jedná Kṛṣṇa. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (Bg. 4.8). Zvětšil se v krku démona, čímž ho udusil a přitom sebe a své společníky zachránil před hrozící smrtí. Zároveň zbavil polobohy nářku.