Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.18

Verš

dṛṣṭvā taṁ tādṛśaṁ sarve
matvā vṛndāvana-śriyam
vyāttājagara-tuṇḍena
hy utprekṣante sma līlayā

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděli; tam — tohoto Aghāsuru; tādṛśam — v této pozici; sarve — Kṛṣṇa a všichni pasáčci; matvā — mysleli si o ní; vṛndāvana-śriyam — krásná socha ve Vṛndāvanu; vyātta — roztažená; ajagara-tuṇḍena — s tlamou krajty; hi — jistě; utprekṣante — jako kdyby shlédli; sma — v minulosti; līlayā — určená k zábavám.

Překlad

Když chlapci viděli tuto démonovu úžasnou podobu, jež připomínala velkou krajtu, mysleli si, že je to dozajista jedna z přírodních krás Vṛndāvanu. Potom je napadlo, že se to podobá tlamě velké krajty. Jinými slovy-chlapci si mysleli, že je to socha zpodobňující velkou krajtu, určená k jejich zábavám, a ničeho se nebáli.

Význam

Některé z chlapců při pohledu na tento podivuhodný úkaz napadlo, že je to skutečná krajta, a začali utíkat. Jiní však prohlásili: “Proč utíkáte? Není možné, aby tady ležela taková krajta. Toto je krásné místo pro naše hry!” Takové byly jejich představy.