Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.17

Verš

dharādharoṣṭho jaladottaroṣṭho
dary-ānanānto giri-śṛṅga-daṁṣṭraḥ
dhvāntāntar-āsyo vitatādhva-jihvaḥ
paruṣānila-śvāsa-davekṣaṇoṣṇaḥ

Synonyma

dharā — na zemi; adhara-oṣṭhaḥ — jehož dolní pysk; jalada-uttara-oṣṭhaḥ — jehož horní pysk se dotýkal mraků; darī-ānana-antaḥ — jehož tlama byla doširoka rozevřená jako jeskyně v horách; giri-śṛṅga — jako štíty hor; daṁṣṭraḥ — jehož zuby; dhvānta-antaḥ-āsyaḥ — v jehož tlamě byla taková tma, jak je to jen vůbec možné; vitata-adhva-jihvaḥ — jehož jazyk se podobal široké cestě; paruṣa-anila-śvāsa — jehož dech žhnul jako horký vítr; dava-īkṣaṇa-uṣṇaḥ — a jehož pohled připomínal plameny ohně.

Překlad

Jeho dolní pysk spočíval na zemi a horní se dotýkal mraků na nebi. Okraje jeho tlamy připomínaly stěny velké jeskyně uvnitř hory a nitro jeho tlamy bylo tak tmavé, jak je to jen vůbec možné. Jeho jazyk se podobal široké cestě, jeho dech žhnul jako horký vítr a oči mu plály jako oheň.