Skip to main content

Synonyma

ajagara-ahinā
velikým hadem známým jako krajta — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.9
nidrā-ajagara
krajtou hlubokého spánku — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.20
ajagara-tuṇḍena
s tlamou krajty — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.18
ajagara
krajtou — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.70

Filter by hierarchy