Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.52

Verš

tadā bakāriṁ sura-loka-vāsinaḥ
samākiran nandana-mallikādibhiḥ
samīḍire cānaka-śaṅkha-saṁstavais
tad vīkṣya gopāla-sutā visismire

Synonyma

tadā — tehdy; baka-arim — na nepřítele Bakāsury; sura-loka-vāsinaḥ — nebeští obyvatelé vyšších planet; samākiran — shazovali květy; nandana-mallikā-ādibhiḥ — počínaje květy mallikā, jež se pěstují v Nandana-kānaně; samīḍire — také Mu blahopřáli; ca — a; ānaka-śaṅkha-saṁstavaiḥ — nebeskými kotli a lasturami, za doprovodu modliteb; tat vīkṣya — když to viděli; gopāla-sutāḥ — pasáčkové; visismire — žasli.

Překlad

Nebeští obyvatelé vyššího planetárního systému tehdy shazovali na Kṛṣṇu, nepřítele Bakāsury, květy mallikā, jež rostou v Nandana-kānaně. Blahopřáli Mu také hrou na nebeské kotle a lastury a rovněž svými modlitbami. Pasáčkové při pohledu na to vše žasli.