Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.25

Verš

viṣṇor māyā bhagavatī
yayā sammohitaṁ jagat
ādiṣṭā prabhuṇāṁśena
kāryārthe sambhaviṣyati

Synonyma

viṣṇoḥ māyā — energie Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství; bhagavatī — na stejné úrovni jako Bhagavān, a proto zvaná Bhagavatī; yayā — jíž; sammohitam — okouzleny; jagat — všechny světy, hmotné i duchovní; ādiṣṭā — na pokyn; prabhuṇā — pána; aṁśena — se svými různými silami; kārya-arthe — kvůli uskutečnění plánu; sambhaviṣyati — také se zjeví.

Překlad

Pánova energie zvaná viṣṇu-māyā, která je na stejné úrovni jako Nejvyšší Osobnost Božství, se rovněž zjeví společně s Pánem Kṛṣṇou. Tato energie, jednající v různých úlohách, okouzluje všechny světy, hmotné i duchovní. Na žádost svého vládce se zjeví se svými různými silami, aby uskutečnila Pánův plán.

Význam

Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8) Ve Védách je řečeno, že energie Nejvyšší Osobnosti Božství jsou nazývány různými jmény, jako například yoga-māyā a mahā-māyā. Z konečného hlediska je však Pánova energie jedna, stejně jako je elektrická energie jen jedna, i když má někdy chladivý a jindy hřejivý účinek. Energie Pána působí v duchovních i hmotných světech. V duchovním světě jedná jako yoga-māyā a v hmotném světě jedná tatáž energie jako mahā-māyā, stejně jako elektřina působí v ohřívači i v chladiči. V hmotném světě tato energie v roli mahā-māyi působí na podmíněné duše tak, aby je více a více vzdalovala od oddané služby. Je řečeno: yayā sammohito jīva ātmānaṁ tri-guṇātmakam (Bhāg. 1.7.5). V hmotném světě se živá bytost považuje za výtvor tří kvalit hmotné přírody (tri-guṇa). To je tělesné pojetí života. Kvůli styku se třemi guṇami hmotné energie se každý ztotožňuje se svým tělem. Někdo si o sobě myslí, že je brāhmaṇa, jiný, že je kṣatriya, a další, že je vaiśya nebo śūdra. Ve skutečnosti však nikdo není ani brāhmaṇa, ani kṣatriya, vaiśya či śūdra-každý je nedílnou částí Nejvyššího Pána (mamaivāṁśaḥ). Tyto různé totožnosti přijímá za své jenom kvůli tomu, že je zahalen hmotnou energií, mahā-māyou. Když se však podmíněná duše stane osvobozenou, považuje se za věčného služebníka Kṛṣṇy. Jīvera ’svarūpa' haya—kṛṣṇera ’nitya-dāsa'. Tehdy jí tatáž energie, působící jako yoga-māyā, stále více pomáhá očišťovat se a zasvětit své síly službě Pánu.

Pán je svrchovaný v každém případě, ať už je duše podmíněná, nebo osvobozená. V Bhagavad-gītě (9.10) je řečeno: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram-hmotná energie, mahā-māyā, působí na podmíněnou duši na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství.

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

“Duše zmatená vlivem falešného ega se považuje za konatele činností, které ve skutečnosti provádějí tři kvality hmotné přírody.” (Bg. 3.27) V podmíněném životě není nikdo svobodný, ale živá bytost si ve své zmatenosti, ovládána mahā-māyou, bláhově myslí, že je nezávislá (ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartāham iti manyate). Když se však podmíněná duše stane prostřednictvím oddané služby osvobozenou, dostává čím dál větší možnost vychutnávat vztah s Nejvyšší Osobností Božství v různých transcendentálních náladách, jako je dāsya-rasa, sakhya-rasa, vātsalya-rasa a mādhurya-rasa.

Pánova energie viṣṇu-māyā má tedy dva aspekty-āvaraṇikā a unmukha. Když se Pán zjevil, Jeho energie se zjevila s Ním a jednala různými způsoby. Ve vztahu s Yaśodou, Devakī a dalšími blízkými příbuznými Pána jednala jako yoga-māyā, ale jinak jednala s Kaṁsou, Śālvou a dalšími asury. Na Kṛṣṇovo nařízení přišla Jeho energie yoga-māyā s Ním a účinkovala různě podle času a okolností. Kāryārthe sambhaviṣyati. Yoga-māyā působila různě, aby splnila různé záměry, které si Pán přál. Bhagavad-gītā (9.13) to potvrzuje: mahātmānas tu māṁ pārtha daivīṁ prakṛtim āśritāḥ. Mahātmy, kteří se zcela odevzdali lotosovým nohám Pána, řídí yoga-māyā, zatímco durātmy-ty, kteří se nevěnují oddané službě-řídí mahā-māyā.