Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.24

Verš

vāsudeva-kalānantaḥ
sahasra-vadanaḥ svarāṭ
agrato bhavitā devo
hareḥ priya-cikīrṣayā

Synonyma

vāsudeva-kalā anantaḥ — úplná expanze Pána Kṛṣṇy známá jako Anantadeva či Saṅkarṣaṇa Ananta, všeprostupující inkarnace Nejvyššího Pána; sahasra-vadanaḥ — tisícihlavá; svarāṭ — zcela nezávislý; agrataḥ — předtím; bhavitā — zjeví se; devaḥ — Pán; hareḥ — Pána Kṛṣṇu; priya-cikīrṣayā — s touhou potěšit.

Překlad

Nejpřednějším projevem Kṛṣṇy je Saṅkarṣaṇa, známý jako Ananta. Je původem všech inkarnací v tomto hmotném světě. Před zjevením Pána Kṛṣṇy se tento původní Saṅkarṣaṇa zjeví jako Baladeva, jen aby potěšil Nejvyššího Pána Kṛṣṇu při Jeho transcendentálních zábavách.

Význam

Śrī Baladeva je samotná Nejvyšší Osobnost Božství. Svou svrchovaností se vyrovná Nejvyššímu Bohu, ale při každém zjevení Kṛṣṇy se zjevuje jako Jeho bratr, někdy starší a jindy mladší. Když přichází Kṛṣṇa, přicházejí všechny Jeho úplné expanze a další inkarnace společně s Ním. To je důkladně vysvětleno v Caitanya-caritāmṛtě. Tentokrát se měl Baladeva zjevit dříve než Kṛṣṇa jako Jeho starší bratr.