Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.21

Verš

sarvātmanaḥ sama-dṛśo
hy advayasyānahaṅkṛteḥ
tat-kṛtaṁ mati-vaiṣamyaṁ
niravadyasya na kvacit

Synonyma

sarva-ātmanaḥ — toho, kdo je přítomný v srdci každého; sama-dṛśaḥ — toho, kdo je stejně laskavý ke každému; hi — jistě; advayasya — Absolutního; anahaṅkṛteḥ — osvobozený od hmotného ztotožňování, od falešného ega; tat-kṛtam — vše co On udělá; mati — vědomí; vaiṣamyam — rozlišování; niravadyasya — osvobozený od veškeré připoutanosti; na — nikdy; kvacit — v jakémkoliv stádiu.

Překlad

Jako Absolutní Osobnost Božství je přítomný v srdci každého. Je stejně laskavý ke každému a prostý falešného ega a rozlišování, a všechny Jeho činnosti jsou neposkvrněné hmotou. Je vyrovnaný.

Význam

Jelikož Pán je absolutní, nic se od Něho neliší. Je kaivalya; neexistuje nic jiného než On. Všechno a všichni jsou projevem Jeho energie a On, který se od této energie neliší, je takto přítomný všude. Slunce je totožné s každým zlomkem slunečních paprsků, s každou jejich molekulou. A podobně je Pán rozšířený všude ve Svých různých energiích. Je Paramātmou, Nadduší, přítomnou v každém jako svrchovaný průvodce, a tím už je vozatajem a rádcem všech živých bytostí. Když se tedy staví do úlohy vozataje Arjuny, nikterak nemění Své vznešené postavení. Pouze silou oddané služby se Pán dostává do rolí vozataje či posla. Jelikož je absolutní duchovní totožností a nemá tudíž nic společného s hmotným pojetím života, žádný Jeho čin není vyšší nebo nižší. Jako Absolutní Osobnost Božství nemá žádné falešné ego a neztotožňuje se s ničím jiným, než je On Sám. Hmotné pojetí ega je v Něm naprosto vyvážené. Není pro Něho proto nic podřadného stát se vozatajem Svého čistého oddaného. To je velikost čistého oddaného, že jedině on může přimět milujícího Pána k tomu, aby mu sloužil.