Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.20

Verš

yaṁ manyase mātuleyaṁ
priyaṁ mitraṁ suhṛttamam
akaroḥ sacivaṁ dūtaṁ
sauhṛdād atha sārathim

Synonyma

yam — osoba; manyase — považuješ; mātuleyam — za bratrance z matčiny strany; priyam — velice drahého; mitram — přítele; suhṛt-tamam — horlivého příznivce; akaroḥ — vykonával; sacivam — rady; dūtam — posla; sauhṛdāt — s dobrou vůlí; atha — tak; sārathim — vozataj.

Překlad

Ó králi, ten, kterého jsi pouze z nevědomosti považoval za svého bratrance z matčiny strany, za svého velice drahého přítele, svého příznivce, rádce, posla, dobrodince atd., ta osoba je tato Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa.

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa sice jednal jako bratranec, bratr, přítel, příznivec, rádce, posel, dobrodinec atd. Pāṇḍuovců, ale zároveň stále zůstával Nejvyšší Osobností Božství. Jako projev přízně ze Své bezpříčinné milosti prokazuje Svým ryzím oddaným služby různého druhu, ale to nikterak nemění Jeho postavení Absolutní Osoby. Považovat Ho za obyčejného člověka je ten nejhrubší druh nevědomosti.