Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.3

Verš

jijñāsitaṁ susampannam
api te mahad-adbhutam
kṛtavān bhārataṁ yas tvaṁ
sarvārtha-paribṛṁhitam

Synonyma

jijñāsitam — vyčerpávající dotazy; susampannam — dokonale obeznámen; api — přestože; te — tvůj; mahat-adbhutam — velký a vynikající; kṛtavān — připravil; bhāratamMahābhārata; yaḥ tvam — co jsi učinil; sarva-artha — včetně všech souvislostí; paribṛṁhitam — široce vysvětlené.

Překlad

Kladl jsi vyčerpávající otázky, tvé studie byly korunovány úspěchem a není též pochyb o tom, že jsi sestavil opravdu výjimečné a velké dílo, Mahābhāratu, která je plná četných védských souvislostí s podrobným vysvětlením.

Význam

Vyāsadevova nespokojenost zajisté nebyla způsobena nedostatečným vzděláním. Vyāsadeva se jako student dokonale obeznámil s védským písemnictvím, čehož výsledkem bylo, že sepsal Mahābhāratu, která obsahuje dokonalé vysvětlení Ved.