Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.28

Verš

śyāmaṁ sadāpīvya-vayo-’ṅga-lakṣmyā
strīṇāṁ mano-jñaṁ rucira-smitena
pratyutthitās te munayaḥ svāsanebhyas
tal-lakṣaṇa-jñā api gūḍha-varcasam

Synonyma

śyāmam — načernalý; sadā — vždy; apīvya — nadměrně; vayaḥ — věk; aṅga — příznaky; lakṣmyā — bohatstvím; strīṇām — něžného pohlaví; manaḥ-jñam — přitažlivý; rucira — nádherný; smitena — usměvavý; pratyutthitāḥ — povstali; te — všichni; munayaḥ — velcí mudrci; sva — vlastních; āsanebhyaḥ — z míst; tat — ti; lakṣaṇa-jñāḥ — odborníci v umění fyziognomie; api — i když; gūḍha-varcasam — skrytá sláva.

Překlad

Byl načernalý a krásný díky svému mládí. Zvláštní krásou svého těla a svými úsměvy skýtal potěšení ženám. Přestože se snažil zakrýt svoji přirozenou slávu, všichni přítomní mudrci velice dobře ovládali umění fyziognomie, a proto ho uctili povstáním ze svých míst.