Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.15

Verš

taṁ mopayātaṁ pratiyantu viprā
gaṅgā ca devī dhṛta-cittam īśe
dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā
daśatv alaṁ gāyata viṣṇu-gāthāḥ

Synonyma

tam — z toho důvodu; — mě; upayātam — odevzdal se; pratiyantu — přijměte mě; viprāḥ — ó brāhmaṇové; gaṅgā — matka Ganga; ca — také; devī — přímá představitelka Pána; dhṛta — vzal do; cittam — srdce; īśe — Pánovi; dvija-upasṛṣṭaḥ — stvořené brāhmaṇou; kuhakaḥ — něco magického; takṣakaḥ — okřídlený had; — nebo; daśatu — ať uštkne; alam — bez další prodlevy; gāyata — prosím pokračujte ve zpívání; viṣṇu-gāthāḥ — vyprávění o skutcích Viṣṇua.

Překlad

Ó brāhmaṇové, přijměte mě prosím jako zcela odevzdanou duši a nechť matka Ganga, představitelka Pána, mě přijme také tak, neboť jsem již pojal lotosové nohy Pána do svého srdce. Nechť mě okřídlený had — nebo jakýkoliv brāhmaṇův magický výtvor — uštkne okamžitě. Má jediná touha je, abyste pouze všichni pokračovali v opěvování skutků Pána Viṣṇua.

Význam

Jakmile se člověk zcela odevzdá lotosovým nohám Nejvyššího Pána, vůbec se nebojí smrti. Atmosféra vytvořená přítomností velkých oddaných Pána na břehu Gangy a tím, že se Mahārāja Parīkṣit úplně odevzdal lotosovým nohám Pána, bylo pro krále dostatečnou zárukou, že se vrátí zpátky k Bohu. Zcela se tak zbavil strachu ze smrti.