Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.32

Verš

tasya putro ’titejasvī
viharan bālako ’rbhakaiḥ
rājñāghaṁ prāpitaṁ tātaṁ
śrutvā tatredam abravīt

Synonyma

tasya — jeho (mudrcův); putraḥ — syn; ati — nesmírně; tejasvī — mocný; viharan — když si hrál; bālakaḥ — s chlapci; arbhakaiḥ — kteří byli všichni nezkušení; rājñā — králem; agham — těžkosti; prāpitam — způsobené; tātam — otci; śrutvā — když slyšel; tatra — tehdy; idam — toto; abravīt — řekl.

Překlad

Mudrc měl syna, který byl jakožto syn brāhmaṇy velice mocný. Když si tento hoch hrál s nezkušenými chlapci a doslechl se o těžkostech, které král způsobil jeho otci, řekl následující slova.

Význam

Díky dobré vládě Mahārāje Parīkṣita se mohl i malý hoch, který si hrál s jinými nezkušenými chlapci, stát stejně mocný jako kvalifikovaný brāhmaṇa. Tento hoch se jmenoval Śṛṅgi a dostal od svého otce dobrou přípravu v brahmacaryi, takže už ve svém útlém věku mohl být mocný jako brāhmaṇa. Jelikož však věk Kali hledal příležitost, jak narušit kulturní dědictví čtyř životních řádů, nezkušený hoch poskytl věku Kali možnost vstoupit na pole védské kultury. Pod vlivem Kaliho začala u tohoto bráhmanského chlapce nenávist k nižším životním řádům, a kulturní život se tak začal den za dnem rozkládat. První obětí bráhmanské nespravedlivosti byl Mahārāja Parīkṣit, a tak byla oslabena ochrana, kterou poskytoval král proti útokům Kaliho.