Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.14

Verš

jane ’nāgasy aghaṁ yuñjan
sarvato ’sya ca mad-bhayam
sādhūnāṁ bhadram eva syād
asādhu-damane kṛte

Synonyma

jane — živým bytostem; anāgasi — ti, kteří jsou neškodní; agham — utrpení; yuñjan — použitím; sarvataḥ — všude; asya — takových zločinců; ca — a; mat-bhayam — bát se mě; sādhūnām — čestných osob; bhadram — příznivý osud; eva — jistě; syāt — nastane; asādhu — nečestných ničemů; damane — zkrocení; kṛte — vykonané.

Překlad

Každý, kdo způsobuje utrpení neškodným živým bytostem, se mě všude na světě musí bát. Vždyť zkrocení nečestných ničemů automaticky prospívá nevinným.

Význam

Zákeřným zločincům se daří dobře za vlády zbabělých a neschopných panovníků. Jsou-li však panovníci dostatečně silní, aby zkrotili všechny nečestné osoby ve všech částech státu, pak se jim jistě dařit nebude. Jsou-li darebáci příkladně potrestáni, pak automaticky následuje příznivá budoucnost. Jak bylo řečeno dříve, král či představitel výkonné moci má v první řadě chránit ve všech ohledech pokojné a nevinné obyvatele státu. Oddaní Pána jsou přirozeně pokojní a mírumilovní, a proto je prvořadou povinností státu zařídit, aby se z každého stal oddaný Pána. Pak budou automaticky všichni obyvatelé pokojní a mírumilovní a jedinou povinností krále bude krotit nepoctivé darebáky. To přinese mír a soulad v celé lidské společnosti.