Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.13

Verš

ākhyāhi vṛṣa bhadraṁ vaḥ
sādhūnām akṛtāgasām
ātma-vairūpya-kartāraṁ
pārthānāṁ kīrti-dūṣaṇam

Synonyma

ākhyāhi — prozraď mi; vṛṣa — ó býku; bhadram — dobro; vaḥ — tobě; sādhūnām — čestných; akṛta-āgasām — těch, kteří jsou neškodní; ātma-vairūpya — deformace osobnosti; kartāram — konatel; pārthānām — synů Pṛthy; kīrti-dūṣaṇam — vydírající pověst.

Překlad

Ó býku, jsi neškodný a naprosto čestný; přeji ti proto jen dobro. Prozraď mi, prosím, kdo tě tak zmrzačil, neboť takový skutek kazí pověst synů Pṛthy.

Význam

Pověst vlády Mahārāje Rāmacandry a králů, kteří kráčeli v Jeho šlépějích, jako byli Pāṇḍuovci a jejich potomci, nebude nikdy zapomenuta, protože v jejich královstvích se neškodné a čestné živé bytosti nikdy nedostaly do potíží. Býk a kráva jsou symboly těch nejneškodnějších živých bytostí, protože i trus a moč těchto zvířat se používají ku prospěchu lidské společnosti. Potomci synů Pṛthy jako Mahārāja Parīkṣit se báli, že ztratí svoji pověst, ale vůdci moderní doby se nebojí dokonce ani zabíjet taková nevinná zvířata. V tom spočívá rozdíl mezi vládou zbožných králů a moderními státy, kterým vládnou nezodpovědní panovníci neznající Boží zákony.