Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.12

Verš

ko ’vṛścat tava pādāṁs trīn
saurabheya catuṣ-pada
mā bhūvaṁs tvādṛśā rāṣṭre
rājñāṁ kṛṣṇānuvartinām

Synonyma

kaḥ — kdo je to; avṛścat — usekl; tava — tvé; pādān — nohy; trīn — tři; saurabheya — ó synu Surabhi; catuḥ-pada — jsi čtyřnohý; — nikdy; bhūvan — stalo se; tvādṛśāḥ — jako ty; rāṣṭre — ve státě; rājñām — králů; kṛṣṇa-anuvartinām — ti, kteří dodržují zákony Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit znovu a znovu oslovoval býka a tázal se ho: Ó synu Surabhi, kdo ti usekl tvé tři nohy? Ve státě králů, kteří jsou věrní zákonům Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, není nikdo tak nešťastný jako ty.

Význam

Králové nebo panovníci všech států musí znát zákony Pána Kṛṣṇy (hlavně Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam) a musí podle nich jednat, aby naplnili poslání lidského života, kterým je ukončit všechna strádání ve hmotných podmínkách. Ten, kdo zná zákony Pána Kṛṣṇy, může tohoto cíle dosáhnout bez jakýchkoliv potíží. V Bhagavad-gītě najdeme ve stručnosti zákony Boha a ve Śrīmad-Bhāgavatamu jsou tytéž zákony vysvětleny podrobněji.

Ve státě, kde jsou dodržovány Kṛṣṇovy zákony, není nikdo nešťastný. První známkou porušování těchto zákonů je, že představitel náboženství má useknuté tři nohy a tak se přirozeně dostaví všechna utrpení a strasti. Když byl Kṛṣṇa Osobně přítomný, Jeho zákony byly jednohlasně přijaty a dodržovány, a v Jeho nepřítomnosti jsou tytéž zákony zaznamenány na stránkách Śrīmad-Bhāgavatamu, aby poskytly vedení slepým lidem, kteří jsou v současné době u kormidla státu.