Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.5

Verš

arjuna uvāca
vañcito ’haṁ mahā-rāja
hariṇā bandhu-rūpiṇā
yena me ’pahṛtaṁ tejo
deva-vismāpanaṁ mahat

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna řekl; vañcitaḥ — Jím opuštěn; aham — já; mahā-rāja — ó králi; hariṇā — Osobností Božství; bandhu-rūpiṇā — jako důvěrný přítel; yena — jímž; me — moje; apahṛtam — byl jsem zbaven; tejaḥ — moc; deva — polobozi; vismāpanam — obdivující; mahat — úžasnou.

Překlad

Arjuna řekl: Ó králi! Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Hari, který se ke mně choval jako k důvěrnému příteli, mě nechal samotného. Ztratil jsem proto svoji úžasnou moc, která udivovala i polobohy.

Význam

V Bhagavad-gītě (10.41) Pán říká: “Každý, kdo je výjimečně mocný a oplývá majetkem, silou, krásou, poznáním a vším, co je hmotně lákavé, má být považován za výtvor bezvýznamné části úplného celku Mé energie.” Nikdo tedy nemůže být žádnou měrou nezávisle mocný, pokud ho těmito schopnostmi neobdaří Pán. Když Pán sestupuje na Zemi se Svými věčně osvobozenými společníky, nejen že projevuje Svoji vlastní božskou energii, ale také obdaří Své společníky-oddané energií potřebnou k tomu, aby naplnili poslání Jeho inkarnace. V Bhagavad-gītě (4.5) je rovněž řečeno, že Pán a Jeho věční společníci sestupují na Zemi mnohokrát, ale Pán si úlohy všech různých inkarnací pamatuje, zatímco společníci na ně Jeho svrchovanou vůlí zapomínají. Podobně, když Pán odchází z planety Země, bere všechny Své společníky s Sebou. Moc a síla, jimiž byl Arjuna obdařen, byly potřebné k naplnění Pánova poslání, ale když bylo toto poslání dovršeno, mimořádné síly byly Arjunovi opět odebrány, protože jeho úžasná moc, která udivovala i obyvatele nebes, už nebyla zapotřebí a nebyla určena k tomu, aby ho doprovázela zpátky domů, zpátky k Bohu. Když Pán může udělit a odebrat moc i tak velkému oddanému jako je Arjuna nebo i nebeským polobohům, pak nemusíme ani mluvit o obyčejných živých bytostech, které ve srovnání s takovými velkými dušemi nejsou ničím. Z toho plyne, že nikdo nemá být nafoukaný ze své moci, kterou má propůjčenou od Pána. Rozumný člověk by měl být Pánovi raději vděčný za taková požehnání a použít těchto sil ve službě Pánu. Pán může tuto moc kdykoliv odebrat a nejlépe je tedy zaměstnat veškerou moc a bohatství ve službě Jemu.