Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.6

Verš

yasya kṣaṇa-viyogena
loko hy apriya-darśanaḥ
ukthena rahito hy eṣa
mṛtakaḥ procyate yathā

Synonyma

yasya — Jehož; kṣaṇa — okamžik; viyogena — odloučením; lokaḥ — všechny vesmíry; hi — jistě; apriya-darśanaḥ — vše se jeví neblaze; ukthena — života; rahitaḥ — zbavené; hi — jistě; eṣaḥ — všechna tato těla; mṛtakaḥ — mrtvá těla; procyate — jsou označena; yathā — jako kdyby.

Překlad

Právě jsem ztratil toho, v Jehož kratičkém odloučení se všechny vesmíry zdají být neblahé a prázdné jako těla bez života.

Význam

Žádné živé bytosti ve skutečnosti není nikdo dražší nežli Pán. Pán se expanduje do nesčetného množství nedílných součástí jako svāṁśa a vibhinnāṁśa. Paramātmā je částí Pána zvanou svāṁśa, zatímco části vibhinnāṁśa jsou živé bytosti. Stejně jako je živá bytost významným činitelem v hmotném těle, jelikož bez živé bytosti nemá hmotné tělo žádnou hodnotu, tak bez Paramātmy nemá živá bytost žádný status quo. A podobně Brahman či Paramātmā nemají žádný locus standi bez Nejvyššího Pána Kṛṣṇy. To důkladně vysvětluje Bhagavad-gītā. Ti všichni jsou navzájem propojeni a působí ve vzájemné závislosti, a z konečného hlediska je Pán summum bonum neboli životní princip všeho.