Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.37

Verš

yudhiṣṭhiras tat parisarpaṇaṁ budhaḥ
pure ca rāṣṭre ca gṛhe tathātmani
vibhāvya lobhānṛta-jihma-hiṁsanādy-
adharma-cakraṁ gamanāya paryadhāt

Synonyma

yudhiṣṭhiraḥ — Mahārāja Yudhiṣṭhira; tat — to; parisarpaṇam — rozšíření; budhaḥ — velice zkušený; pure — v hlavním městě; ca — a také; rāṣṭre — ve státě; ca — a; gṛhe — doma; tathā — a také; ātmani — v člověku; vibhāvya — pozorující; lobha — lakota; anṛta — nepravdivost; jihma — diplomacie; hiṁsana-ādi — násilí, závist; adharma — bezbožnost; cakram — kruh neřesti; gamanāya — k odchodu; paryadhāt — vhodně se oblékl.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira byl dostatečně inteligentní, aby pochopil vliv věku Kali, který charakterizuje vzrůstající lakota, falešnost, podvádění a násilí v celém hlavním městě, státě, domově i mezi jednotlivci. Moudře se proto připravil na odchod z domova a patřičně se oblékl.

Význam

Současný věk je ovlivněný vlastnostmi Kaliho. Vliv věku Kali se začal projevovat po bitvě na Kurukṣetře, zhruba před pěti tisíci lety, a z autentických písem se dozvídáme, že potrvá ještě 427 000 let. Příznaky Kali-yugy, jak byly uvedené výše — to znamená lakota, falešnost, diplomacie, podvádění, korupce, násilí a všechny tyto věci — jsou už nyní v módě a nikdo si nedovede představit, jak to bude vypadat se vzrůstajícím vlivem Kaliho až do dne zničení. Už jsme se dozvěděli, že věk Kali má vliv na bezbožné, takzvaně civilizované lidi. Ti, kteří jsou pod ochranou Pána, se nemají na tomto hrozném věku čeho bát. Mahārāja Yudhiṣṭhira byl velkým oddaným Pána a nemusel se věku Kali nikterak obávat, ale dal přednost odchodu z aktivního rodinného života a přípravě na návrat domů, zpátky k Bohu. Pāṇḍuovci jsou věčnými společníky Pána, a zajímají se proto o společnost Pána více než o cokoliv jiného. Kromě toho chtěl Mahārāja Yudhiṣṭhira jako ideální král odejít do ústraní, aby šel příkladem ostatním. Jakmile se o rodinné záležitosti může starat někdo mladší, měli bychom ihned odejít z rodinného života a povznést se k duchovní realizaci. Neměli bychom hnít v temné studni rodinného života, dokud nás neodvleče Yamarājova vůle. Moderní politici by se měli poučit od Mahārāje Yudhiṣṭhira, jak dobrovolně ukončit aktivní život a udělat místo mladší generaci. A staří pánové, kteří žijí v ústraní, by se od něho měli také poučit a opustit domov v zájmu duchovní realizace, dříve než budou násilím donuceni odejít v čase svojí smrti.