Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.36

Verš

yadā mukundo bhagavān imāṁ mahīṁ
jahau sva-tanvā śravaṇīya-sat-kathaḥ
tadāhar evāpratibuddha-cetasām
abhadra-hetuḥ kalir anvavartata

Synonyma

yadā — když; mukundaḥ — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Osobnost Božství; imām — tuto; mahīm — Zemi; jahau — opustil; sva-tanvā — ve Svém těle; śravaṇīya-sat-kathaḥ — naslouchání o Něm má velkou cenu; tadā — tehdy; ahaḥ eva — téhož dne; aprati-buddha-cetasām — těch, jejichž mysl není dostatečně vyvinutá; abhadra-hetuḥ — příčina všeho neštěstí; kaliḥ anvavartata — Kali se plně projevil.

Překlad

Když Osobnost Božství Pán Kṛṣṇa opustil tuto planetu Zemi ve Své stejné podobě, téhož dne se plně projevil Kali, který se už předtím zjevil částečným způsobem, a začal vytvářet nepříznivé podmínky pro ty, kteří mají jen nedostatečné poznání.

Význam

Vliv Kaliho se může uplatnit pouze na ty, kteří nemají plně vyvinuté vědomí Boha. Ten, kdo neustále setrvává pod svrchovanou ochranou Osobnosti Božství, může působení Kaliho neutralizovat. Věk Kali započal ihned po bitvě na Kurukṣetře, ale kvůli přítomnosti Pána nemohl rozšířit svůj vliv. Pán ve Svém transcendentálním těle však z této planety Země odešel a ihned po Jeho odchodu se začaly projevovat příznaky Kali-yugy, což pozoroval Mahārāja Yudhiṣṭhira před Arjunovým návratem z Dvāraky a správně z toho vyvodil, že Pán opustil planetu. Jak jsme již vysvětlili, Pán zmizel z našeho dohledu stejně jako zapadající slunce.