Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.11.30

Verš

athāviśat sva-bhavanaṁ
sarva-kāmam anuttamam
prāsādā yatra patnīnāṁ
sahasrāṇi ca ṣoḍaśa

Synonyma

atha — poté; aviśat — vstoupil; sva-bhavanam — vlastní paláce; sarva — všechny; kāmam — touhy; anuttamam — dokonalé do nejvyšší míry; prāsādāḥ — paláce; yatra — kde; patnīnām — manželek v počtu; sahasrāṇi — tisíců; ca — a více; ṣoḍaśa — šestnáct.

Překlad

Poté Pán vstoupil do Svých paláců, které byly dokonalé do nejvyšší míry. Žily v nich Jeho manželky, kterých bylo více než šestnáct tisíc.

Význam

Pán Kṛṣṇa měl 16 108 manželek a každá z nich dostala vlastní palác s dokonalým vybavením, včetně dvorů a zahrad. Tyto paláce podrobně popisuje desátý zpěv. Všechny byly postavené z toho nejlepšího mramoru, osvětlovaly je drahokamy a zdobily je sametové a hedvábné závěsy a koberce, které byly pokryté pestrými vzory a obšité zlatou krajkou. Nejvyšší Pán je ten, který vlastní v plné míře všechnu moc, energii, bohatství, krásu, poznání a odříkání. V Pánových palácích proto bylo vše potřebné k vyplnění Jeho tužeb. Jelikož Pán je neomezený, neomezené jsou i Jeho touhy a prostředky jejich uspokojení. Vše je neomezené, a to zde výstižně označuje slovo sarva-kāmam neboli “plně vybavené k uspokojení všech tužeb”.