Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.10.2

Verš

sūta uvāca
vaṁśaṁ kuror vaṁśa-davāgni-nirhṛtaṁ
saṁrohayitvā bhava-bhāvano hariḥ
niveśayitvā nija-rājya īśvaro
yudhiṣṭhiraṁ prīta-manā babhūva ha

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī odpověděl; vaṁśam — dynastie; kuroḥ — krále Kurua; vaṁśa-dava-agni — lesní požár zažehnutý bambusy; nirhṛtam — oslabená; saṁrohayitvā — zárodek pokračování dynastie; bhava-bhāvanaḥ — udržovatel stvoření; hariḥ — Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa; niveśayitvā — když znovu dosadil; nija-rājye — do jeho vlastního království; īśvaraḥ — Svrchovaný Pán; yudhiṣṭhiram — Mahārāje Yudhiṣṭhira; prīta-manāḥ — potěšený v mysli; babhūva ha — byl.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství a udržovatel světa, byl potěšen, když dosadil Mahārāje Yudhiṣṭhira zpátky do jeho království a obnovil kuruovskou dynastii, která byla vyčerpaná bambusovým požárem hněvu.

Význam

Tento svět se přirovnává k lesnímu požáru, který vzniká třením bambusových kmenů. K takovému požáru dochází automaticky, neboť tření bambusů není způsobeno ničím vnějším. Stejně tak se v hmotném světě vzájemně střetá hněv těch, kteří chtějí panovat hmotné přírodě, a vzniká požár válek, který snižuje množství nechtěného obyvatelstva. K těmto požárům dochází, aniž by s nimi Pán měl co společného. Jelikož však chce udržovat Své stvoření, přeje si, aby se lidé drželi správné cesty seberealizace, která živým bytostem umožňuje vstoupit do Božího království. Pán chce, aby se trpící lidské bytosti vrátily zpátky domů, zpátky k Němu, a přestaly se vystavovat trojím hmotným bolestem. Pro tento záměr bylo vyprojektované celé stvoření, a ti, kteří se neumoudří, trpí v hmotném světě bolestmi, které způsobuje iluzorní energie Pána. Pán proto chce, aby světu vládl Jeho pravý zástupce. Pán Śrī Kṛṣṇa sestoupil, aby znovu započal takovouto vládu a aby zabil nechtěné osoby, které s Jeho plánem nemají nic společného. Bitva na Kurukṣetře se odehrála podle Pánova plánu, a nežádoucí osoby tak mohly ze světa odejít, a vlády se ujali Jeho oddaní, kteří zajistili pokojný chod království. Pán byl tedy plně spokojený, když Mahārāja Yudhiṣṭhira zasedl na trůn, a zárodek pokračování kuruovské dynastie v osobě Mahārāje Parīkṣita byl zachráněn.