Skip to main content

Nektar Oddanosti

Úplná věda Bhakti-yogy

Nektar oddanosti je souhrnná studie Bhakti-rasāmṛta-sindhu