Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.80

Verš

nāyaṁ śriyo ’ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ’nyāḥ
rāsotsave ’sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-sundarīṇām

Synonyma

na — ne; ayam — to; śriyaḥ — bohyně štěstí; aṅge — na hrudi; u — běda; nitānta-rateḥ — kdo má velice důvěrný vztah; prasādaḥ — přízeň; svaḥ — nebeských planet; yoṣitām — žen; nalina — lotosového květu; gandha — majících vůni; rucām — a tělesný lesk; kutaḥ — mnohem méně; anyāḥ — jiné; rāsa-utsave — při slavnosti tance rāsa; asya — Pána Śrī Kṛṣṇy; bhuja-daṇḍa — pažemi; gṛhīta — obejmuté; kaṇṭha — jejich krky; labdha-āśiṣām — jimž se dostalo takového požehnání; yaḥ — které; udagāt — se projevilo; vraja-sundarīṇām — překrásných gopī, transcendentálních dívek z Vradžabhúmi.

Překlad

„,Když Pán Śrī Kṛṣṇa tančil s gopīmi během rāsa-līly, objímal je svými pažemi okolo krku. Takové transcendentální přízně se nikdy nedostalo bohyni štěstí ani jiným společnicím v duchovním světě. O něčem takovém se nikdy nesnilo ani těm nejkrásnějším dívkám z nebeských planet, jejichž tělesný lesk a vůně připomínají krásu a vůni lotosových květů. Co potom říci o pozemšťankách, které mohou být překrásné podle světských měřítek?̀“

Význam

Tento verš (Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.60) vyslovil Uddhava, když navštívil Šrí Vrindávan, aby gopīm předal Kṛṣṇovo poselství. Uddhava zůstal ve Vrindávanu, aby sledoval jednání gopī. Když viděl extatickou lásku ke Kṛṣṇovi v odloučení, kterou gopī projevovaly, ocenil jejich svrchovanou lásku a své pocity vyjádřil v tomto verši. Přiznal, že štěstí gopī se nedá srovnat dokonce ani s tím, které prožívá bohyně štěstí, nemluvě o překrásných dívkách z nebeských planet.