Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.99

Verš

kata-kṣaṇe rahi’ prabhu tāre āliṅgiyā
vidāya karila tāre śakti sañcāriyā

Synonyma

kata-kṣaṇe rahi' — poté, co nějakou dobu zůstali; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — každého; āliṅgiyā — poté, co objal; vidāya karila — rozloučil se; tāre — každému z nich; śakti — duchovní sílu; sañcāriyā — dávající.

Překlad

Po nějaké době Pán každého z nich objal, obdařil ho duchovní silou a poslal domů.

Význam

Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje, že tou duchovní silou je podstata energie blaženosti a energie poznání. Skrze tyto dvě síly je člověk zmocněn oddanou službou. Samotný Pán Kṛṣṇa nebo Jeho zástupce, čistý oddaný, může tyto síly udělit komukoliv. Ten, kdo je obdrží, se pak může stát čistým oddaným Pána. Touto bhakti-śakti byl zmocněn každý, komu Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu projevil svou přízeň. Pánovi následovníci tak byli božskou milostí schopni šířit vědomí Kṛṣṇy.