Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.98

Verš

sei loka prema-matta hañā bale ‘hari’ ‘kṛṣṇa’
prabhura pāche saṅge yāya darśana-satṛṣṇa

Synonyma

sei loka — takový člověk; prema-matta — šílený láskou k Bohu; hañā — stávající se; bale — říká; hari kṛṣṇa — svaté jméno Pána Hariho a Pána Kṛṣṇy; prabhura pāche — za Pánem; saṅge — s Ním; yāya — jde; darśana-satṛṣṇa — dychtivý Ho vidět.

Překlad

Každý z těch, kdo Pána Caitanyu Mahāprabhua slyšeli zpívat „Hari! Hari!“, také zpíval svatá jména Pána Hariho a Kṛṣṇy. Všichni tak šli za Pánem, protože Ho dychtili vidět.