Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.80

Verš

dekhiyā lokera mane haila camatkāra
yata loka āise, keha nāhi yāya ghara

Synonyma

dekhiyā — když to vše viděli; lokera — lidí; mane — v myslích; haila — byl; camatkāra — údiv; yata — všichni; loka — lidé; āise — přišli tam; keha — kdokoliv; nāhi — ne; yāya — jde; ghara — domů.

Překlad

Všichni přítomní žasli nad tančením a tělesnými proměnami Śrī Caitanyi Mahāprabhua a nikdo z příchozích nechtěl odejít domů.