Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.77-78

Verš

tabe baḍa-vipra kahe, “ei satya kathā
gopāla yadi sākṣī dena, āpane āsi’ ethā
tabe kanyā diba āmi, jāniha niścaya”
tāṅra putra kahe, — ‘ei bhāla bāta haya’

Synonyma

tabe — tehdy; baḍa-vipra — starší brāhmaṇa; kahe — říká; ei satya kathā — to je pravda; gopāla — Božstvo Gopāla; yadi — jestliže; sākṣī — svědectví; dena — podá; āpane — osobně; āsi' — poté, co přijde; ethā — sem; tabe — tehdy; kanyā — dceru; diba — musím dát; āmi — já; jāniha — vězte; niścaya — jistě; tāṅra — jeho; putra — syn; kahe — říká; ei — toto; bhāla — správný; bāta — výrok; haya — je.

Překlad

Starší brāhmaṇa využil této příležitosti a okamžitě potvrdil, že to je pravda. Řekl: „Pokud sem Gopāla osobně přijde jako svědek, pak tomu mladému brāhmaṇovi svoji dceru určitě dám.“

Význam

Jeho syn s tím okamžitě souhlasil: „Ano, to je velmi dobrá dohoda.“

Kṛṣṇa jako Nadduše v srdcích všech živých bytostí ví o všech našich přáních, prosbách a modlitbách. I když jsou často rozporuplné, Pán vytváří situaci, ve které budou všichni uspokojeni. Příkladem toho je i vyjednávání svatby mezi starším a mladším brāhmaṇou. Starší brāhmaṇa byl ochotný dát svoji dceru mladému brāhmaṇovi, ale jeho syn a příbuzní mu v tom bránili, a tak přemýšlel, jak tuto situaci vyřešit a zároveň svoji dceru mladému brāhmaṇovi dát. Jeho syn byl ateista a vychytralý člověk, který přemýšlel, jak svatbu překazit. Otec a syn uvažovali protikladně, ale Kṛṣṇa vytvořil situaci, ve které se shodli. Oba souhlasili s tím, že dceru mladému brāhmaṇovi dají, pokud Božstvo Gopāla přijde jako svědek.