Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.8

Verš

tāṅra sūtre āche, teṅha nā kaila varṇana
yathā-kathañcit kari’ se līlā kathana

Synonyma

tāṅra — jeho; sūtre — v souhrnu; āche — jsou; teṅha — on; kaila varṇana — nepopsal; yathā-kathañcit — něco z toho; kari' — činící; se — těchto; līlā — zábav; kathana — vyprávění.

Překlad

Některé z událostí však nepopsal obšírně, ale jen v krátkosti, a ty se pokusím popsat v této knize.