Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.145

Verš

‘mādhava-purī śrīpāda āila’, — loke haila khyāti
saba loka āsi’ tāṅre kare bahu bhakti

Synonyma

mādhava-purī — Śrī Mādhavendra Purī; śrīpādasannyāsī; āila — přišel; loke — mezi lidmi; haila — byla; khyāti — pověst; saba loka — všichni lidé; āsi' — přicházející; tāṅre — jemu; kare — projevují; bahu — mnoho; bhakti — oddanosti.

Překlad

Lidé v Džagannáth Purí už znali transcendentální pověst Mādhavendry Purīho dříve, než tam přišel. Celé zástupy proto přicházely a různými způsoby mu s oddaností projevovaly úctu.