Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.144

Verš

premāveśe uṭhe, paḍe, hāse, nāce, gāya
jagannātha-daraśane mahā-sukha pāya

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; uṭhe — chvílemi stojí; paḍe — chvílemi padá; hāse — směje se; nāce — tančí; gāya — zpívá; jagannātha daraśane — když v chrámu uviděl Pána Jagannātha; mahā-sukha — transcendentální štěstí; pāya — cítil.

Překlad

Mādhavendra Purī, přemožený extází lásky k Bohu, chvílemi stál a chvílemi padal, chvílemi se smál, tančil a zpíval. Tak prožíval transcendentální blaženost z pohledu na Božstvo Jagannātha.