Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.165

Verš

bālya-kāla haite tomāra ye kailuṅ sevana
tāra ei phala more deha nārāyaṇa

Synonyma

bālya-kāla haite — od dětství; tomāra — Tobě; ye — jakoukoliv; kailuṅ — vykonala jsem; sevana — službu; tāra — toho; ei phala — tento výsledek; more — mně; deha — prosím dej; nārāyaṇa — ó Nejvyšší Pane.

Překlad

„Můj drahý Pane, prosím Tě, dej mi toto požehnání jako výsledek veškeré služby, kterou jsem pro Tebe od dětství udělala.“