Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.164

Verš

cūrṇa haila, hena vāsoṅ nimāñi-kalevara
hā-hā kari’ viṣṇu-pāśe māge ei vara

Synonyma

cūrṇa — rozlámané; haila — stalo se; hena — tak; vāsoṅ — myslím; nimāñi-kalevara — Nimāiovo tělo; - kari' — hlasitě naříkající; viṣṇu-pāśe — Pána Viṣṇua; māge — prosí; ei — toto; vara — požehnání.

Překlad

Śrīmatī Śacīmātā si myslela, že se Nimāiovo tělo při pádu na zem rozlámalo, a tak volala „Běda!“ a naléhavě prosila Pána Viṣṇua.