Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.82

Verš

tabu pūjya hao, tumi baḍa āmā haite
sarva-nāśa haya mora tomāra nindāte

Synonyma

tabu — přesto; pūjya hao — jsi hoden uctívání; tumi baḍa — jsi mnohem větší; āmā haite — než já; sarva-nāśa haya — vše je ztraceno; mora — mým; tomāra nindāte — pomlouváním Tebe.

Překlad

„Můj drahý Pane, jsi Nejvyšší Pán, a přestože se považuješ za Pánova služebníka, jsi hoden uctívání. A jelikož jsi mnohem větší než já, jsou všechny mé duchovní úspěchy ztraceny, protože jsem Tě pomlouval.“