Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.83

Verš

muktānām api siddhānāṁ
nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
su-durlabhaḥ praśāntātmā
koṭiṣv api mahā-mune

Synonyma

muktānām — těch, kdo jsou osvobozeni nebo zproštěni pout nevědomosti; api — dokonce; siddhānām — těch, kdo dosáhli dokonalosti; nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnosti Božství; parāyaṇaḥ — oddaný; su-durlabhaḥ — velmi vzácný; praśānta-ātmā — zcela spokojený, bez tužeb; koṭiṣu — mezi mnoha milióny; api — zajisté; mahā-mune — ó velký mudrci.

Překlad

„  ,Ó velký mudrci, mezi mnoha milióny hmotně osvobozených lidí zbavených nevědomosti a mnoha milióny siddhů, kteří téměř dosáhli dokonalosti, je stěží jeden čistým oddaným Nārāyaṇa. Pouze takový oddaný je však naprosto spokojený a klidný.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.14.5).