Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.74

Verš

yadyapi tomāre saba brahma-sama bhāse
loka-śikṣā lāgi’ aiche karite nā āise’

Synonyma

yadyapi — i když; tomāre — pro tebe; saba — každý; brahma-sama — roven neosobnímu Brahmanu; bhāse — vypadá; loka-śikṣā lāgi' — pro osvícení obyčejných lidí; aiche — takovým způsobem; karite āise — neměl bys vystupovat.

Překlad

„Můj drahý Pane, pro tebe je každý na úrovni neosobního Brahmanu, ale v zájmu osvícení obyčejných lidí by ses neměl takto chovat.“