Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.73

Verš

śreṣṭha hañā kene kara hīnera vandana
āmāra sarva-nāśa haya, tumi brahma-sama

Synonyma

śreṣṭha hañā — jsi vznešenější osobnost; kene — proč; kara — činíš; hīnera — nižšího člověka; vandana — uctívání; āmāra sarva-nāśa haya — ubude Mé síly; tumi brahma-sama — rovnáš se neosobnímu Brahmanu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Jsi velká, duchovně pokročilá osobnost, proto bys neměl uctívat mnohem podřadnější osobu, jako jsem Já. Když to uděláš, ztratím svou duchovní sílu, protože ty jsi stejně dobrý jako neosobní Brahman.“